Podręcznik Użytkownika - Co, Gdzie, Jak ?

Forum for posting in Polish only.
Warthog_PL
Bronze Member
Bronze Member
Posts: 129
Joined: Mon 02 Nov, 2009 15:52
Reputation: 6

Podręcznik Użytkownika - Co, Gdzie, Jak ?

Postby Warthog_PL » Thu 18 Nov, 2010 16:06

Oto Podręcznik Użytkownika, który będzie rozwijany w ślad za zmianami wprowadzanymi w grze.

Jest to jedynie dodatek do Tutoriala na stronach AstroEmpires.

Podręcznik ten jest oparty na tym, który znajduje się w sekcji Help Center (napisany w j. angielskim)............................................................................................................

ImageGrę, rozpoczynasz z bazą, Twoją pierwszą planetą, nie wiedząc jeszcze jak stworzyć imperium. Postaram się Ci pomóc, dostarczając pewnych podstawowych informacji, na temat tego, jak rozwinąć Twoje imperium.

Jest kilka rzeczy, które musisz wiedzieć, by móc określić swoją strategię.

Po Pierwsze - Zapoznaje się z układem strony AstroEmpires, sprawdź do czego służą wszystkie zakładki i odnośniki, aby poznać ich funkcje.

Po Drugie - Zrozum funkcje wszystkich struktur, oglądnij tabele i zwróć uwagę, które budynki i technologie pozwolą Ci dalej rozwijać imperium. Zobacz co jest czym i do czego służy.


TWOJE IMPERIUM

Kredyty są jednostką monetarną w świecie Astro Empires i podstawą gospodarki w grze.
Możesz ich używać do wznoszenia Struktur na swoich Bazach, do zakładania Szlaków Handlowych, do produkcji Okrętów i do inwestowania w Badania.

Otrzymujesz kredyty co godzinę, na podstawie gospodarki Twojego Imperium. Możesz ją zwiększyć poprzez budowanie nowych struktur, tworzenie szlaków handlowych i podbijanie baz innych graczy. Możesz również pozyskać kredyty poprzez zbieranie złomu pozostałego po kosmicznych bitwach, atakowanie szlaków handlowych, czy plądrowanie baz, po ich zdobyciu.
Tak więc głównym celem w grze jest zoptymalizowanie swoich środków i użycie ich do rozwoju imperium, poprzez podboje, zakładanie nowych placówek, czy zwiększenie swoich dochodów.
Pomóc, w osiągnięciu tego celu, może Dyplomacja i zawieranie Sojuszy.PLANETY

Każda planeta ma określony poziom Przestrzeni, Energii Słonecznej, Żyzności, Metalu, Gazu i Kryształów.

Energia Słoneczna: To źródło energii, które pomoże zasilić Twoją planetę. Budynkiem, który to źródło wykorzystuje jest Elektrownia Słoneczna. Jeśli poziom Energii Słonecznej jest równy 4, to Elektrownia dostarcza 4 jednostki energii. (Wpływ na to ma również poziom Technologii Energetycznej, co jest wspomniane w dalszej części poradnika)

Przestrzeń: To ilość miejsca, która może być zagospodarowana pod zabudowę. Każdy poziom budynku potrzebuje 1 jednostki przestrzeni. Zauważ, że struktury orbitalne nie potrzebuję jej, ponieważ są umiejscowione na orbicie.

Żyzność: Określa zdolność planety do przyjęcia osadników. Każdy poziom budynku, oprócz Budynków Mieszkalnych, Baz Orbitalnych i Terraformerów, wymaga 1 jednostki populacji.

Wybudowanie Budynków Mieszkalnych zwiększa populację o wartość równą żyzności planety.
Przykład:
Jeśli planeta posiada 5 poziom żyzności, każdy poziom Budynków Mieszkalnych zwiększy populację o 5.

Zauważ, że żyzność można zwiększyć, przez budowę kolejnych poziomów Modyfikacji Biosfery.

Metal: Jest to surowiec, zwiększający możliwości Konstrukcyjne i Produkcyjne planety.
Jeśli planeta posiada złoża metalu na poziomie 2, każda Rafineria Metalu zwiększy możliwości Konstrukcyjne i Produkcyjne o 2 kr/h.

Gaz: To surowiec energetyczny, który jest zamieniany na energię w Elektrowni Gazowej.
Jeśli poziom gazu na planecie jest równy 2, to każda Elektrownia Gazowa dostarczy 2 jednostki energii. (Wpływ na to ma również poziom Technologii Energetycznej, co jest wspomniane w dalszej części poradnika)

Kryształy: To bardzo dochodowy surowiec, który służy, do zwiększania gospodarki planety.
Do jego wydobycia służy Kopalnia Kryształów.
Jeśli na planecie znajdują się złoża kryształów na poziomie 2, to każda kopalnia zwiększy gospodarkę planety o 2 kr/h.


Pamiętaj, że każda planeta ma swoje własne poziomy surowców. Zastanów się dobrze, przed wybraniem planety, na swoją nową bazę.

Wskazówka
- Postaraj się zasiedlać planety zgodnie z ich przyszłym przeznaczeniem, jedne niech posłużą do Produkcji, inne do Badań, a jeszcze inne do podniesienia Gospodarki.
- Spraw, by Twoja pierwsza planeta mogła służyć do tych wszystkich celów, gdyż bez tego nie uda Ci się odpowiednio szybko rozwinąć.


POTENCJAŁ PRZETWÓRCZY BAZ / PRZEGLĄD BAZ

W oknie przeglądu bazy po prawej stronie, od obrazu planety, znajduje się pole.

-Budowa: Określa możlwości bazy do wznoszenia budynków, w kredytach na godzinę. Zaczynasz z 6 kr/h, znaczy to, że w tym momencie wybudowanie budynku, kosztującego 12 kredytów, zajmie 2 godziny.

-Produkcja: Określa możliwości bazy do produkcji okrętów, w taki sam sposób jak budowa, możliwości wznoszenia budynków. Jednakże, aby móc je produkować potrzebujesz również stoczni.

-Badania: Określa możliwości bazy do prowadzenia badań, do których niezbędne jest Laboratorium Badawcze.

-Gospodarka: Określa gospodarkę Twojej bazy, czyli dochód w kredytach, naliczany o każdej pełnej godzinie.


SZLAKI HANDLOWE


Zakładanie Szlaków Handlowych jest niezbędnym elementem do rozwoju gospodarki Twojego imperium. Szlaki Handlowe można zakładać między dowolnymi dwoma planetami, na których znajduje się Port Handlowy. Mogą być zakładane zarówno między planetami jednego jak i 2 graczy. W przypadku Handlowania z innym graczem, musi on zaakceptować utworzenie Szlaku Handlowego.

Port Handlowy
- Każdy jego poziom zwiększa gospodarkę bazy o +2.
- Co 5 poziom umożliwia tworzenie nowego szlaku handlowego.
Baza na 1 poziomie może posiadać 1 szlak handlowy, kolejny na 5, następny na 10 itd.

Koszt Szlaku Handlowego

Koszt założenia Szlaku Handlowego określa odległość między bazami. Im bardziej bazy oddalone są od siebie tym założenie Szlaku jest droższe. Koszt ten rozkładany jest po równy na obu graczy, którzy zakładają Szlak.

Dochód ze Szlaku Handlowego
Dochód ze Szlaku Handlowego określany jest wzorem:-
pierwiastek(dochody słabszej gospodarczo bazy)x[1+pierwiastek(odległość) / 75 + pierwiastek(ilość Graczy)/10]
Warto więc zauważyć, że dochód zależy od gospodarki słabszej z baz, odległości między bazami i ilości graczy zaangażowanych w handel.
W związku z tym, celem zmaksymalizowania dochodów powinno się zakładać szlaki pomiędzy bazami o podobnej gospodarce, maksymalnie oddalonymi od siebie, a także handlować z jak największą ilością różnych graczy.

Plądrowanie Szlaków Handlowych
Szlaki Handlowe mogą być plądrowane przez innych graczy, jeśli na planecie nie znajdują się żadne okręty sprzymierzone z obrońcą. Splądrowanie szlaku daje rabusiowi ilość kredytów równą kosztom zawiązania szlaku i równocześnie likwiduje go.
Zauważ, że agresor może splądrować szlak handlowy bez atakowania systemów obronnych.BUDYNKI / STRUKTURY

Oto zbiór wszystkich struktur, które można budować w bazach. Niektóre z nich wymagają energii, inne nie, więcej informacji na ich temat można znaleźć tutaj.


Budynki Mieszkalne

-Każdy poziom zwiększa Populację, w zależności od Żyzności planety.

Elektrownia Słoneczna
-Każdy poziom dostarcza pewną ilość Energii, w zależności od poziomu Energii Słonecznej na planecie.

Elektrownia Gazowa
-Każdy poziom dostarcza pewną ilość energii, w zależności od poziomu złóż gazu.

Elektrownia Fuzyjna
-Każdy poziom dostarcza 4 jednostki energii (surowce energetyczne nie mają znaczenia)
-Wymaga 6 poziomu Technologii Energetycznej.

Reaktor Antymaterii
-Każdy poziom dostarcza 10 jednostki Energii (surowce energetyczne nie mają znaczenia)
-Wymaga 20 poziomu Technologii Energetycznej.

Rafineria Metalu
-Każdy poziom zwiększa zdolności Konstrukcyjne i Produkcyjne, w zależności od poziomu złóż Metalu na planecie i ziększa Gospodarkę bazy o +1.

Kopalnia Kryształów
-Każdy poziom zwiększa Gospodarkę planety, w zależności od poziomu złóż Kryształów.

Laboratorium Badawcze
-Każdy poziom zwiększa Możlwiości Badawcze o +6 i pozwala na przeprowadzanie bardziej zaawansowanych badań.

Centrum Dowodzenia
-Każdy poziom zwiększa maksymalną ilość Okupowanych Baz o 1 i potencjał ofensywny floty o 5% (dotyczy floty, znajdującej się na orbicie bazy).
-Wymaga 6 poziomu Technologii Komputerowej.

Stocznia
-Każdy poziom zwiększa potencjał Produkcyjny bazy o +2 i umożliwia produkcję bardziej zaawansowanych okrętów. Zwiększa Gospodarkę bazy o +1.

Fabryka Robotów
-Każdy poziom zwiększa potencjał Konstrukcyjny i Produkcyjny planety o +2 i podnosi Gospodarkę o +1.
-Wymaga Technologii Komputerowej na poziomie 2.


Fabryka Nanitów
-Każdy poziom zwiększa potencjał Konstrukcyjny i Produkcyjny planety o +4 i podnosi Gospodarkę o +2.
-Wymaga Technologii Komputerowej na poziomie 10 i Broni Laserowej na poziomie 8.

Fabryka Androidów
-Każdy poziom zwiększa potencjał Konstrukcyjny i Produkcyjny planety o +6 i podnosi Gospodarkę o +2.
-Wymaga Sztucznej Inteligencji na poziomie 4.

Port Handlowy
-Każdy poziom zwiększa Gospodarkę bazy o +2 i umożliwie stworzenie nowego szlaku handlowego.

Centrum Ekonomiczne
-Każdy poziom zwiększa Gospodarkę o +3.
-Wymaga Technologii Komputerowej na poziomie 10.

Terraformer
-Każdy poziom zwiększa Przestrzeń o 5, nie wymaga Populacji.
-Wymaga Technologii Komputerowej i Energetycznej na 10 poziomie.

Platformy Wielopoziomowe
-Każdy poziom zwiększa Przestrzeń o 10, nie wymaga Populacji.
-Wymaga Opancerzenia na poziomie 22.

Baza Orbitalna
-Każdy poziom zwiększa Populację planety o 10, nie wymaga Populacji, anie Przestrzeni.
-Wymaga Technologii Komputerowej na poziomie 20.

Gwiezdne Wrota
-Każdy poziom zwiększa prędkość floty, wylatującej z Bazy, o 100% i może być używany przez sojuszników
-Wymaga Hipernapędu na poziomie 12 i Technologii Energetycznej na poziomie 20.

Modyfikacja Biosfery
-Każdy poziom zwiększa Żyzność planety o 1.
-Wymaga Technologii Komputerowej i Energetycznej na poziomie 24.SYSTEMY OBRONNE

Systemy obronne to specjalne Budynki, które pomagają w obronie Twojej Bazy przed przeciwnikami.
Tak samo jak zwykłe budynki, systemy obronne wymagają określonej ilości przestrzni, populacji i energii. Więcej informacji na ich temat można znaleźć tutaj.

Baraki
-Najtańsza ze struktur obronnych
-Wymaga Broni Laserowej na poziomie 1.

Działa Laserowe
-Mały system obronny, dobry przeciwko Myśliwcom, Bombowcom i Korwetom.
-Wymaga Broni Laserowej na poziomie 1.

Wyrzutnie Rakiet
-Mały system obronny, dobry przeciwko małym i średnim jednostkom.
-Wymaga Broni Rakietowej na poziomie 1.

Działa Plazmowe
-Przeciętny system obronny, dobry przeciwko średnim jednostkom.
-Wymaga Broni Plazmowej na poziomie 1 i Opancerzenia na 6.

Działa Jonowe
-Przeciętne działa, dobre przeciwko średnim jednostkom. Pierwsze posiadające osłony.
-Wymaga Broni Jonowej na poziomie 1, Opancerzenia na 10 i Osłon na 2.

Działa Fotonowe
-Duża struktura obronna, dobra przeciwko ciężkim jednostkom.
-Wymaga Broni Fotonowej na 1 poziomie, Opancerzenia na 14 i Osłon na 6.

Dezruptory
-Największe z dział, dobre przeciwko ciężkim jednostkom.
-Wymaga Dezruptorów na 1 poziomie, Opancerzenia na 18 i Osłon na 8.

Tarcze Deflekcyjne
-Silne Tarcze, zwiększające bezpieczeństwo bazy.
-Wymagają Broni Jonowej na 6 poziomie i Osłon na 10.

Tarcze Planetarne
-Tarcze Planetarne, zwiększające bezpieczeństwo bazy.
-Wymagają Broni Jonowej na 10 poziomie i Osłon na 14.

Pierścienie Planetarne
-Obronne Pierścienie Planetarne, otaczające planetę. Nie wymagają przestrzeni.
-Najsilniejsza struktura defensywna
-Wymagają Broni Fotonowej na 10, Opancerzenia na 22 i Osłon na 12.

UWAGA:
Budowa Pierścieni Planetarnych i Tarcz Planetarnych na Księżycach kosztuje 50%, a na Asteroidach 25%.TECHNOLOGIE

Badanie nowych technologii umożliwi Ci wznoszenie nowych Budynków i Okrętów, poprawi zdolności Twoich jednostek, a także da Ci dostęp do bardziej zaawansowanych Technologii.
Badania przeprowadzane są w bazach, posiadających Laboratorium Badawcze.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.Energia
- Każdy poziom zwiększa ilość produkowanej energii o 5%. Jest to badanie, w które warto zainwestować, gdyż przy 20 poziomie Energii jej produkcja zwiększa się o 100%.
Przykład: Na planecie z energią słoneczną równą 4 każda Elektrownia Słoneczna, przy 20 poziomie Energii, dostarczy nam 9 jednostek energii.
Umożliwia również konstrukcję innych budynków.
-Wymaga Laboratorium Badawczega na poziomie 1.

Technologia Komputerowa
-Każdy poziom umożliwia posiadanie dodatkowej Floty.
-Wymaga Laboratorium Badawczega na poziomie 1.
-Wzór na maksymalną ilość Flot określany jest w ten sposób. Planety, które posiadasz + Planety, które okupujesz + Poziom Technologii Komputerowej.

Opancerzenie
-Każdy poziom zwiększa opancerzenie o 5%, jest to najważniejsze badanie, jeśli chcemi wzmocnić okręty.
-Wymaga Laboratorium Badawczega na poziomie 2.

Hipernapęd
-Każdy poziom zwiększa szybkość statków, używających Hipernapędu o 5%.
-Wymaga Laboratorium Badawczega na poziomie 8.

Napęd Gwiezdny
-Każdy poziom zwiększa szybkość statków, używających Napędu Gwiezdnego o 5%.
-Wymaga Laboratorium Badawczega na poziomie 5.

Laser
-Każdy poziom zwiększa moc jednostek i struktur obronnych, używających Laserów o 5%.
-Wymaga Laboratorium Badawczega na poziomie 2.

Broń Rakietowa
-Każdy poziom zwiększa moc jednostek i struktur obronnych, używających Broni Rakietowej o 5%.
-Wymaga Laboratorium Badawczega na poziomie 4.

Broń Plazmowa
-Każdy poziom zwiększa moc jednostek i struktur obronnych, używających Broni Plazmowej o 5%.
-Wymaga Laboratorium Badawczega na poziomie6.

Osłony
-Każdy poziom zwiększa moc osłon jednostek i struktur obronnych o 5%.
-Wymaga Laboratorium Badawczega na poziomie 10

Broń Jonowa
-Każdy poziom zwiększa moc jednostek i struktur obronnych, używających Broni Jonowej o 5%.
-Wymaga Laboratorium Badawczega na poziomie 12, Energii na 12 i Technologii Laserowej na 10.

Broń Fotonowa
-Każdy poziom zwiększa moc jednostek i struktur obronnych, używających Broni Fotonowej o 5%.
-Wymaga Laboratorium Badawczega na poziomie 16, Energii na 16 i Technologii Plazmowej na 8.

Dezruptory
-Każdy poziom zwiększa moc jednostek i struktur obronnych, używających Dezruptorów o 5%.
-Wymaga Laboratorium Badawczega na poziomie 20, Energii na 20 i Technologii Laserowej na 18.

Sztuczna Inteligencja
-Każdy poziom zwiększa możliwości Badawcze baz o 5%.
-Wymaga Laboratorium Badawczega na poziomie 20 ai Technologii Komputerowej na 20.

Cybernetyka
-Każdy poziom zwiększa możliwości budowlane i produkcyjne baz o 5%.
-Wymaga Laboratorium Badawczega na poziomie 22 i Sztucznej Inteligencji na 6.

Komunikacja Tachionowa
-Każdy poziom pozwala na stworzenie połączenia między dwoma Laboratoriami Badawczymi (min. 20 poziom na każdej z łączonych planet).
-Wymaga Laboratorium Badawczega na poziomie 24, Energii na poziomie 24 i Technologii Komputerowej na poziomie 24.

Boski Wiatr
Junior Member
Junior Member
Posts: 17
Joined: Tue 16 Nov, 2010 19:51
Reputation: 0

Re: Podręcznik Użytkownika - Co, Gdzie, Jak ?

Postby Boski Wiatr » Fri 19 Nov, 2010 12:12

Dzięki naprawdę bardzo dobra robota :clap: aczkolwiek :) te informacje można łatwo znaleść i są w języku polskim także ... może zdecydujesz się przetłumaczyc poradnik na pierwsze 7 dni grania , lub napiszesz , doradzisz jakie błedy najcześciej popełniają początkujacy gracze itp czego sie wystrzegać na początku grania by nie zostać farmą nie stracić floty itp ....

Abhorsen
Junior Member
Junior Member
Posts: 10
Joined: Sat 25 Dec, 2010 19:59
Reputation: 0

Re: Podręcznik Użytkownika - Co, Gdzie, Jak ?

Postby Abhorsen » Sat 25 Dec, 2010 21:54

Poradnik najlepiej olać :P
A co do błędów to nie dać się zfarmić i atakować innych.
Poza tym nie atakować lotniskowcami
Nie przemieszczać w celu ataku floty w całości (najpierw główne siły potem recyklery)
Jak zbierasz złom pilnujesz recyklerów (najlepiej atakujesz np 10.29 a recyklery podstawiasz 10.29.55-59 ustrzeżesz się wtedy strat związanych z ewentualną kontrą ze strony atakowanej i kosztowych strat recyklerów)
Na poczatek najlepiej flota corwet w celu poszukiwania odpowiednich miejsc na kolonie i atakowania nie bronionych lub słabo bronionych koloni. W między czasie tech do lotniskowców. Gdy się to osiagnie budowac lotniskowców z myśliwcami.
Niszczą one każdy system aż do dział fotonowych a z jednostek do cięzkich krązowników atakujesz ...

Arctic Wolf
Junior Member
Junior Member
Posts: 57
Joined: Tue 31 Jan, 2012 02:42
Reputation: 1
Guild: Galactic Hive [Hive]
-GM

Re: Podręcznik Użytkownika - Co, Gdzie, Jak ?

Postby Arctic Wolf » Mon 19 Mar, 2012 01:17

Boski Wiatr wrote:Dzięki naprawdę bardzo dobra robota :clap: aczkolwiek :) te informacje można łatwo znaleść i są w języku polskim także ... może zdecydujesz się przetłumaczyc poradnik na pierwsze 7 dni grania , lub napiszesz , doradzisz jakie błedy najcześciej popełniają początkujacy gracze itp czego sie wystrzegać na początku grania by nie zostać farmą nie stracić floty itp ....
Czy jestes w L41?

King Leonidas 300 wrote:im just desprate for sticky
Evil78
Junior Member
Junior Member
Posts: 6
Joined: Fri 31 Aug, 2012 06:01
Reputation: 0

Re: Podręcznik Użytkownika - Co, Gdzie, Jak ?

Postby Evil78 » Fri 07 Sep, 2012 04:07

nie moge rozbudować Teraformera , pisze że 'wymagane u lepszenie ' jak i gdzie to zrobić ? jest aktualnie na poziomie 5

Warthog_PL
Bronze Member
Bronze Member
Posts: 129
Joined: Mon 02 Nov, 2009 15:52
Reputation: 6

Re: Podręcznik Użytkownika - Co, Gdzie, Jak ?

Postby Warthog_PL » Fri 07 Sep, 2012 06:50

Zaawansowane struktury jak np. terraformer, basa orbitalna, nanity, androidy itp (zobacz w tabelach) mogą być rozbudowane jedynie do poziomu 5, chyba że posiadasz konto premium.

Evil78
Junior Member
Junior Member
Posts: 6
Joined: Fri 31 Aug, 2012 06:01
Reputation: 0

Re: Podręcznik Użytkownika - Co, Gdzie, Jak ?

Postby Evil78 » Fri 07 Sep, 2012 07:13

Warthog_PL wrote:Zaawansowane struktury jak np. terraformer, basa orbitalna, nanity, androidy itp (zobacz w tabelach) mogą być rozbudowane jedynie do poziomu 5, chyba że posiadasz konto premium.
Ok.dzięki za pomoc

Habemus
Junior Member
Junior Member
Posts: 1
Joined: Fri 11 Oct, 2013 06:32
Reputation: 0

Re: Podręcznik Użytkownika - Co, Gdzie, Jak ?

Postby Habemus » Fri 11 Oct, 2013 06:42

Niech mi ktoś powie czy warto oprzeć flotę na lotniskowcach uderzeniowych z chmarą bombowców i myśliwców, czy lepiej nie zawracać sobie nimi głowy i przeć do gwiazdy?


Return to “Polski (Polish)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest